Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα!
BGN
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • TWD
 • THB
 • TRY
 • JPY
 • AED
 • EGP
 • MDL
 • RSD
 • UAH

Εγγύηση και εγγυητική εξυπηρέτηση

 

 

H '' FOBOS '' εξασφαλίζει ότι το σύστημα ψεκασμού υγραερίου σας είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικών και κατασκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η βασική εγγύηση για το σύστημα ψεκασμού υγραερίου FOBOS είναι 5 χρόνια ή 150.000 Χιλιόμετρα Ανεξαρτήτως ποιο συμβεί πρώτο.

 
 
Τα εγγυημένα χιλιόμετρα των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται είναι:
 
 80.000 χιλιόμετρα ή δύο έτη για τις μπεκιέρες υγραερίου,ανεξαρτήτως ποιο συμβεί πρώτο.
▪ 80.000 χιλιόμετρα. ή δύο έτη για τον εξαερωτή/μειωτήρα,ανεξαρτήτως ποιο συμβεί πρώτο.
▪ ένα χρόνια για Συνδυασμένος αισθητήρας για πίεση, M.A.P.
* (Η περίοδος αυτή εξαρτάται από την φυσική φθορά των υλικών και την εγγύηση που προσφέρεται από τους παραγωγούς των εξαρτημάτων αυτών)
 
 Όροι Εγγύησης:
 
▪ Η πλήρης εγγύηση βαρύνει μόνο το συνεργείο ή την εταιρεία που έκανε την εγκατάσταση  του συστήματος υγραερίου.
▪ Η πλήρης εγγύηση μπορεί να επιτευχθεί όταν ο πελάτης έχει συμμορφωθεί με όλους τους όρους που σχετίζονται με τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του συστήματος υγραερίου. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης,το συνεργείο ή εταιρεία που έκανε την εγκατάσταση  του συστήματος υγραερίου θα επισκευάσει ή θα αντικατα- στήσει δωρεάν οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα του συστήματος υγραερίου σας, το οποίο υπόκειται σε εγγύηση, εάν πληρούνται όλοι οι όροι εγγύ-ησης.Κατά την επισκευή ενός εξαρτήματος του συστήματος υγραερίου σας,η εγγύηση του επιδιορθωμένου / νέου στοιχείου, ευθυγραμμίζεται στην συνο-λική εγγύηση του συστήματος. 
 
 

 Σε περίπτωση χρήση της εγγύησης,το συνεργείο ή εταιρεία που έκανε την εγκατάσταση  του συστήματος υγραερίου  και η'' FOBOS ''θα λάβουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες που ενδέχεται  να επηρεάσουν τον ισχυρισμό για αντικατάσταση.

 Συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις εγγύησης του συστήματος υγραερίου σας .
▪ Η Χρήση μόνο γνήσιων αναλώσιμων κατα την  συντήρηση του συστήματος υγραερίου σας .
▪ Βλάβες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις επισκευές που πραγματοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο/συνεργάτη.
* (Μόνο το συνεργείο ή εταιρεία που έκανε την εγκατάσταση  του συστήματος υγραερίου μπορεί να σας συστήσει συντήρηση εκτός των ορίων τους)
▪ Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη αλλαγή ή τροποποιήση στο σύστημα υγραερίου .
▪ Ελαττώματα που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτημάτων ή αναλώσημων που δεν είναι σχετικά με τους ορισμούς των αρχικών προδιαγραφών της "FOBOS AUTO LTD", "Gascontrol Pleven" Ltd.

 "FOBOS AUTO LTD" δεν αναγνωρίζει εγγύηση συστήματος υγραερίου, εάν:
 
▪ Ο εξειδικευμένος τεχνικός σας έχει τοποθετήσει εξαρτήματα σε αυτό διαφορετικά από τα εγκεκριμένα της "FOBOS AUTO LTD"και των δημοσιευμένων πληροφοριών στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
▪ Σε περίπτωση που οι βλάβες που προκλήθηκαν οφείλονται σε αμέλεια, κακή συντήρηση ή τη χρήση του συστήματος υγραερίου με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που καθορίζεται στις οδηγίες λειτουργίας.
▪ Σε περίπτωση που οι βλάβες που προκλήθηκαν οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, ατυχήματα, κλοπές και δευτερογενείς επιπτώσεις λόγω αυτών των γεγονότων.
▪ Σε περίπτωση που οι βλάβες που προκλήθηκαν οφείλονται σε ολική ή μερική βύθιση σε νερό.
▪ Σε περίπτωση που οι βλάβες που προκλήθηκαν οφείλονται σε χρήση υγραερίου το οποίο δεν συμμορφώνεται με τα στάνταρ ποιότηταςκαι περιεχομένου της Ε.Ε.
▪ Σε περίπτωση που οι βλάβες που προκλήθηκαν οφείλονται σε τάση τροφοδοσίας πάνω από 16 βόλτ.

 Η εγγύηση δεν καλύπτει: 
 
 Το κόστος των στάνταρ υπηρεσιών και των αναλώσιμων. 
▪ Το κόστος των μεταφορών, επικοινωνιών, ξενοδοχείο, φαγητό, κλπ.. που συνέβησαν  εξαιτίας  αποτυχίας του συστήματος εντός της περιόδου εγγύησης. 
▪ Την αποζημίωση για απώλεια χρόνου, εμπορική απώλεια ή ενοικίαση αυτοκινήτου αντικαταστασης κατά τη διάρκεια της επισκευής.
 
H «FOBOS AUTO LTD» διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη μέθοδο επισκευής. Όλα τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της «FOBOS AUTO LTD». Όλα τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλύπτονται από την εγγύηση, αλλά μόνο για το υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης.

 

 «FOBOS AUTO LTD» διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη μέθοδο επισκευής. Όλα τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της «FOBOS AUTO LTD». Όλα τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλύπτονται από την εγγύηση, αλλά μόνο για το υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης.
 
 Υπηρεσία εγγύησης:
 
 
Ο ιδιοκτήτης πρέπει:
 
 Ο πελάτης υποχρεούται να συμμορφωθεί με το πρόγραμμα υπηρεσίας εγγύησης και να επισκεφθεί το κατάστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένο το σύστημα υγραερίου ανά 10.000 χιλ. ή κάθε 12 μήνες , όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο .
▪ Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος υγραερίου σας .
▪ Η τακτική συντήρηση μειώνει επίσης το συνολικό κόστος της συντήρησης και επισκευής του συστήματος υγραερίου σας .
▪ Κάθε συντήρηση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο άτομο ή υπηρεσία εκτός από το συνεργείο ή εταιρεία που πραγματοποίησε την εγκατάσταση, μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης.
 
Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη σχετικά με τη συντήρηση:
 
 Να διασφαλίζει την διατήρηση του συστήματος υγραερίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο βιβλίο συντήρησης.
▪ Να διασφαλίζει τα διαστήματα σέρβις για την αντικατάσταση των αναλώσιμων υλικών και τον καθαρισμό των μπεκ που αναφέρονται στο βιβλίο συντήρησης.
▪ Να διασφαλίζει την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων στο βιβλίο συντήρησης από το συνεργείο ή εταιρεία που πραγματοποίησε την τοποθέτηση , που αποδεικνύουν την τεχνική υπηρεσία.
▪ Να διασφαλίζει την αμέσως ειδοποίηση στο συνεργείο ή εταιρεία  που πραγματοποίησε την εγκατάσταση για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν στο σύστημα υγραερίου , τα οποία υπόκεινται στους όρους εγγύησης.
▪ Να διασφαλίζει ότι φέρει το βιβλίο  συντήρησης σε κάθε επίσκεψη στο συνεργείο ή εταιρεία ,  που πραγματοποίησε την τοποθέτηση.
 
Το συνεργείο ή εταιρεία που πραγματοποιεί την τοποθέτηση πρέπει:
 
 Να ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με τους όρους της εγγύησης .
▪ Να δείνει αναλυτικές οδηγίες για το πώς να λειτουργεί  το σύστημα υγραερίου .
▪ Να δείνει αναλυτική επεξήγηση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη για την συντήρηση και τα σέρβις του συστήματος υγραερίου.
▪ Να εκτελεί όλες επισκευές εγγύησης και εκτός εγγύησης, εντός ενός μηνός από την από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης αλλαγής εξαρτήματος εγγύησης ή αίτησης αλλαγής εξαρτήματος εκτός εγγύησης από το  συνεργείο ή εταιρεία.
▪ Να εκτελεί όλες επισκευές εγγύησης και εκτός εγγύησης με γνήσια εξαρτήματα.
▪ Να εκτελεί<< δωρεάν >> στον πελάτη τις απαραίτητες επισκευές σε κάθε αποδεδειγμένη βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από την εγγύηση του συστήματος υγραερίου.
 
Συντήρηση:
 
 Η τεχνική συντήρηση των 10.000 χιλιομέτρων περιλαμβάνει :
▪ Αλλαγή φίλτρου αέριας φάσης.
▪ Αλλαγή φίλτρου υγρής φάσης.
▪ Έλεγχος για τυχόν διαρροές.
▪ Έλεγχος κατάστασης των σωλήνων υγραερίου και συνδέσεων.
▪ Έλεγχος κατάστασης των εύκαμπτων σωλήνων νερού και συνδέσεων.
▪ Έλεγχος κατάστασης της μπεκιέρας.
▪ Έλεγχος κατάστασης και πίεσης του μειωτήρα υγραερίου.
▪ Ανανέωση λογισμικού ή ενημέρωση λογισμικού , εάν είναι απαραίτητο .
▪ Επαναφορά ένδειξης ελέγχου(λαμπάκι check).
 
 - Για τη σωστή λειτουργία των μπεκ υγραερίου χρειάζεται η μπεκιέρα συντήρηση καθαρισμού
με ειδικό υγρό και συσκευή σε κάθε 20.000 χιλιόμετρα.
Κάθε 80.000 χιλιόμετρα χρειάζεται να αντικαταστηθούν τα έμβολα των μπεκ υγραερίου ή να αντικατασταθεί η μπεκιέρα. (Η τιμή νέας μπεκιέρας είναι πολύ κοντά στο κόστος της επισκευής της και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε αντικατάσταση μπεκιέρας ).
 
 - Για τη σωστή λειτουργία του εξαερωτή/μειωτήρα συνιστάται κάθε 80 χιλιάδες χιλιόμετρα ή 2 χρόνια καθαρισμός και  αντικατάσταση των μεμβράνων ή αντικατάσταση του ίδιου του εξαερωτή/μειωτήρα. (Η τιμή νέου εξαερωτή/μειωτήρα είναι πολύ κοντά στο κόστος αντικατάστασης και για αυτόν τον λόγο το συνιστούμε). 
 - Για λόγους ασφαλείας , κάθε πέντε χρόνια, απαιτείται η αντικατάσταση της δεξαμενής υγραερίου ή έλεγχος ελαττωμάτων /ρωγμών / διαρροών.
 

 

Scroll To Top