Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα!
BGN
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • TWD
 • THB
 • TRY
 • JPY
 • AED
 • EGP
 • MDL
 • RSD
 • UAH

Όροι χρήσης


 

Όροι χρήσης

 

          Όροι προϋποθέσεις            

Όροι πληρωμής μέσω κάρτας

Επιστροφές


 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

 

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν την χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Εάν χρησιμοποιήσετε  αυτήν την ιστοσελίδα θεωρείται ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους

Όρους και  τις Προϋποθέσεις της. Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα !

 


 

 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ  www.fobosgas.com
 
Οι παρόντες Όροι ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ των "Fobos" (εφεξής www.fobosgas.com), και αφενός των χρηστών των ηλεκτρονικών (Internet) σελίδων και υπηρεσιών που βρίσκονται στον www.fobosgas.com τομέα και υποτομείς του όπως και η χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την εταιρεία "Fobos" (εφεξής υπηρεσίες).
 
Αυτοί οι γενικοί όροι ισχύουν για όλους τους πελάτες που έχουν καταχωρηθεί ή πραγματοποίησoυν εγγραφή στον ιστοχώρο www.fobosgas.com, fobosgas.bg ή  Fobos-bg.com. Κάνοντας κλικ σε κάθε αντικείμενο, σύνδεση ή κουμπί που βρίσκεται στις σελίδες www.fobosgas.com (εκτός από τη σύνδεση με τους παρόντες Όρους), ο Χρήστης συμφωνεί πλήρως, αποδέχεται και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους.
 
εμπορικό επιμελητήριο
Η " Fobos Auto " Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, με έδρα στη διεύθυνση: Πλέβεν, str. "Kara Κόλιο" № 2,και εγγράφεται στο Μητρώο του εμπορικού επιμελητηρίου υπό- № 20080213160113
Η" Gascontrol Pleven"Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, με έδρα στη διεύθυνση: Πλέβεν, str. "Εμίλ Ντιμιτρόφ" № 20,και εγγράφεται στο Μητρώο του εμπορικού επιμελητηρίου υπό- № 20140310090219, IBAN: BG81UNCR70001521117013 /EUR/, BIC UNCRBGSF
Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τους πελάτες της " Fobos Auto " Ltd, "Gascontrol Pleven" Ltd
 
1. Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας  www.fobosgas.com
 
Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί με το γεγονός ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών και η ιστοσελίδα παρέχονται "όπως αυτές δημοσιεύθηκαν » και ότι το www.fobosgas.com δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δημοσιευμένων στοιχείων και την έγκαιρη παράδοση των πληροφοριών σχετικά με τις ολοκληρωμένες παραγγελίες του καταναλωτή,των καταναλωτών αυτού ή άλλων  χρηστών ή άλλες απορίες , ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα ,τις πληροφορίες για μη διαθέσιμα προϊόντα , και για βλάβες / απώλεια κερδών ή άλλες απώλειες οποιουδήποτε είδους και μεγέθους ως προκύπτει όπως - επήλθε μετά ή λόγω της χρήσης ( ή μή χρήσης , λόγω τεχνικών προβλημάτων , έλλειψη πρόληψης , απόφασης του διαχειριστή ή  άλλων ατόμων . ) Σε περίπτωση που ή ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας προκύψουν ζημιές είτε ζημιές υλικών αυτή την ανάγκη επισκευής ή διόρθωση του εξοπλισμού ή δεδομένων, αναλαμβάνει όλη την ευθύνη ο χρήστης και όλα τα έξοδα που συνδέονται με την απομάκρυνση των εν λόγω ζημιών.
 
Ο χρήστης θεωρείται ενημερωμένος και δηλώνει συναίνεση ότι ένα μέρος του καταλόγου  που είναι δημοσιεύμενος στην ιστοσελίδα μπορεί να αναφέρετε ως διαθέσιμο/α στο''Η- κατάστημα''(e-shop), αλλά να μην υπάρχει διαθεσιμότητα των εν λόγω αγαθών/ προϊόντων, και αξεσουάρ αυτών, όταν τα εν λόγω προϊόντα παραγγελθούν μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ή μέσω του on-line συστήματος αγορών.
 
Ο χρήστης θεωρείται ενημερωμένος και δηλώνει συναίνεση ότι η παραγγελία του μπορεί να τροποποιηθεί ή να αλλάξει, σε τέτοια περίπτωση Η www.fobosgas.com αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μέσω τηλεφώνου ή άλλων κατάλληλων μέσων μέχρι την επιβεβαίωση της τελικής υποβολής της εγκεκριμένης παραγγελίας στην διεύθυνση του χρήστη.   
 
Για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα, ο χρήστης πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων συσκευών που έχουν πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει να παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πρόσβαση του στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου υπολογιστή, μόντεμ ή άλλη συσκευή για πρόσβαση στο διαδίκτυο.Η www.fobosgas.com παρέχει μόνο πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν προβλήματα παρεμβολών ή τεχνική αποτυχία της χρήσης της ιστοσελίδας λόγω κακής λειτουργίας του μηχανικού, ηλεκτρονικού ήηλεκτρικού εξοπλισμού του χρήστη.
 
2. Καθήκοντα του χρήστη κατά την εγγραφή
 
Για το σκοπό της χρήσης του δικτυακού τόπου www.fobosgas.com , ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει αληθείς , ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής (εφεξής από κοινού Privacy) Στην περίπτωση που Χρήστης παρείχε ψευδείς , ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες ,η  www.fobosgas.com έχει το δικαίωμα να κλείσει ή / και να διαγράψει τις πληροφορίες για την ταχυδρομική διεύθυνση του και να αρνηθεί την περαιτέρω πρόσβαση του σε μέρος ή στο σύνολο των υπηρεσιών της.Η www.fobosgas. com δεν ευθύνεται για ψεύτικες, λανθασμένες ή ανακριβείς παραγγελίες που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις πληροφορίες που έλαβε από τον χρήστη.
 
3 . Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εμπιστευτική πολιτική της www.fobosgas.com
Υπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο , ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του, που ο ίδιος έχει εγγραφεί ή / και τίθενται στη διάθεση της www.fobosgas.com για την χρήση της ιστοσελίδας ή για τους σκοπούς κάποιας επισκευής με την παροχή προσωπικών δεδομένων. Εάν ο χρήστης πραγματοποιήσει παραγγελία χωρίς την έγκαιρη τροποποίηση στις πληροφορίες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ως αποτέλεσμα της οποίας η fobosgas.com εκτελέσει ανακριβής παρανγγελία ,η www.fobosgas.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την ελαττωματική παραγγελία και όλες οι ζημίες που θα βαρύνουν τον καταναλωτή/χρήστη.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι www.fobosgas.com ενημερώνει τους χρήστες ότι είναι μια εταιρεία που έχει καταχωρηθεί ως διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων δυνάμει του άρθρου. 14 εδ. 4 του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αριθμός Πιστοποιητικού 258 954 που εκδόθηκε στις 31.03.2010.O Πρόεδρος της Επιτροπής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Μετά την εξέταση του περιεχομένου αυτών των Όρων και την αποδοχή тους, οι χρήστες που συμπληρώνουν τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα συμφωνήσουν ρητώς οτι τα προσωπικά τους δεδομένα θα επεξεργαστούν από την www.fobosgas.com ηλεκτρονικά για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών και σε περίπτωση ανάγκης για βοήθεια από το  www.fobosgas.com προσωπικό, όπως και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την www.fobosgas.com ,όπως παρέχονται από αυτούς , για φόρμες επικοινωνίας(κ.α.), εκτός εάν ρητά αρνηθούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μέσω της σχετική φόρμας αιτήματος και των στοιχείων επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.fobosgas.com.
 
Όλα τα προσωπικά και άλλα δεδομένα τα οποία δόθηκαν οικειοθελώς από τους χρήστες,
αναγκαία για την αναγνώρισή τους και για την χρήση του δικτυακού τόπου θα αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από την  www.fobosgas.com για σκοπούς διατήρησης ορισμένων λειτουργιών των υπηρεσιών και για διαφημιστικούς λόγους / σκοπούς των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την εμπορική αλυσίδα "FOBOS". 
Η www.fobosgas.com ενημερώσει και να δηλώσει ρητά στον καταναλωτή ότι οι πληροφορίες που παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.
 
Η www.fobosgas.com διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις IP διευθύνσεις και άλλα  δεδομένα χρηστων για αποκάλυψη της ταυτότητά τους όταν αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του νόμου, νομικές διαδικασίες ή / και για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση τους   με αυτούς τους Όρους.
 
Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα δηλωμένα από αυτόν προσωπικά δεδομένα και τα αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων / εγγράφων που παρέχονται στην  www.fobosgas.com όταν είναι αναγκαίο σε σχέση με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής "JetCredit "θα παρέχονται στην "BNP Paribas Personal Finance".
 
Κατά την πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών με πιστωτική κάρτα, οι εργαζόμενοι του www.fobosgas.com  έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας.Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο
η τράπεζα εξυπηρέτησης ''UBB'' και αν είστε εγγεγραμμένοι στην τράπεζα με σύστημα έκδοσης ταυτότητας. 
 
4. Πνευματικά δικαιώματα και οι περιορισμοί που συνδέονται με αυτά.
 
Η fobosgas.com παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες να χρησιμοποιούν όλες τις υπηρεσίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα για προσωπική χρήση και μόνο/ για μή κερδοσκοπικό χαρακτήρα και καθώς δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της www.fobosgas.com ή των τρίτων μερών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα υλικά της Ιστοσελίδας . Απαγορεύεται ρητά υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο να αντιγραφεί , διανεμηθεί ή να διανεμηθεί σε/στο κοινό με οποιαδήποτε τρόπο και σειρά από τους χρήστες . Η χρήση των δημοσιευμένων στοιχείων σχετικά με τον δικτυακό τόπο www.fobosgas.com σε άλλους δικτυακούς τόπους απαγορεύεται και οι παραβάτες υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.
 
Η www.fobosgas.com διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει δικαιώματα για την έκδοση των υλικών και άλλων πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.fobosgas.com, σε τρίτα πρόσωπα μόνο με συμπληρωματική έγγραφη σύμβαση ή νομική σχέση μεταξύ της www.fobosgas.com και του προσώπου που δημοσιεύει τις πληροφοριες.
 
Κατά την αγορά των εμπορευμάτων, που αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος του δημιουργού και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας/ πατέντας, η www.fobosgas.com δεν δίνει πρόσθετα δικαιώματα χρήσης και διανομής από εκείνα τα δικαιώματα που αναφέρονται ρητά και οι άδειες από τον κατασκευαστή / διανομέα του προϊόντος.  
Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε χρήστες από την  www.fobosgas.com προστατεύονται από την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.Παρέχονται στην αρχική τους μορφή και μέσο συσκευασίας χωρίς καμία επιρροή από την  www.fobosgas.com και με άδεια χρήσης και διανομής που παρέχεται από τους κατασκευαστές ή / και τους διανομείς για την ΕΕ.
 
Οι σύνδεσμοι (LINKS) που παρέχονται από τον ιστότοπο  www.fobosgas.com σε ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών. Κατά τη χρήση τέτοιων συνδέσεων οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία που παρέχεται από την  www.fobosgas.com και στην χρήση που αναφέρεται εκτός της ιστοσελίδας της  www.fobosgas.com  δεν εφαρμόζονται αυτοί οι όροι.
 
Η www.fobosgas.com δεν ελέγχει τις παραπάνω αναφερόμενες ιστοσελίδες / sites που δεν ανήκουν  στην www.fobosgas.com και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή / και το περιεχόμενο τους. Οι παρόντες Γενικοί Όροι της  www.fobosgas.com ενημερώνουν ή συνιστούν τους χρήστες να μήν κάνουν χρήση των χώρων αυτών ή την χρήση πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτές .Η επίσκεψη και η χρήση σε παραπάνω αναφερόμενες  ιστοσελίδες συνδέονται με κινδύνους που βαρύνουν εξ 'ολοκλήρου τους χρήστες και η fobosgas.com δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία.
 
 
5. Παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
 
Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας διανέμεται από ομάδες και υποομάδες.
Στην σελίδα (link) του κάθε στοιχείου που παρατίθεται στην ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την τιμή, τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες με στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές  να κάνουν μια συνειδητή επιλογή ή να αγοράσουν το προϊόν.Η fobosgas.com δεν ευθύνεται για ανακρίβειες στην περιγραφή των εμπορευμάτων, τα οποία δεν σχετίζονται με τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν εξαντλούν τις παρεχόμενες πληροφορίες.
Η www.fobosgas.com διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα, τα μοντέλα και άλλες πληροφορίες του προϊόντος στα αγγλικά ως εξής:
α) Κίνδυνος λόγου μετάφρασης να χαθούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων!
β) Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή ορολογία ξεκάθαρη στην βουλγαρική γλώσσα!
γ) Το ίδιο το προϊόν είναι φορέας των πληροφοριών στα αγγλικά, για παράδειγμα η λέξη  softwear (λογισμικό) στα αγγλικά!
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα είναι σε βουλγάρικο νόμισμα και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αρκετές τροποποιήσεις στη σελίδα μπορεί να τεθεί τιμή σε καθεμία από τις τροποποιήσεις / νομίσματα. 
Η www.fobosgas.com έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμοία προειδοποίηση , να κάνει αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες , τις τιμές και σε άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων.Οι καταναλωτές θεωρούνται ενημερωμένοι για αυτές τις αλλαγές από την ημέρα της δημοσίευσης . Πληροφορίες σχετικά με όλα τα δημοσιευμένα προϊόντα δεν μπορούν να ενημερωθούν, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις , οι χρήστες θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση  παραγγελίας στην ιστοσελίδα με μια φόρμα για on- line αγορές σας πριν από την παράδοση για ξεπερασμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα σχετικά με τα παραγγελθέντα προϊόντα. Ορισμένες από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μπορεί να αναφέρονται σε προϊόντα , υπηρεσίες ή προγράμματα που δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή ,για το οποίο σας ζητάμε συγγνώμη εκ των προτέρων.
 
6. Αγορές αγαθών ή / και υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην www.fobosgas.com
 
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παραγγείλει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της www.fobosgas.com. Κατά τη διεξαγωγή της ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το είδος την ποσότητα, τον τρόπο και τους όρους παράδοσης, σύμφωνα με τις προτεινόμενες δυνατότητες της ιστοσελίδας.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τη συμπλήρωση του εντύπου των on-line αγορών, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε επιλεγμένα αγαθά και υπηρεσίες.
Στην διεξαγωγή μίας παραγγελίας στην ιστοσελίδα ο χρήστης εισέρχεται σε σύμβαση με την ''Fobos Auto" Ltd για ένα συγκεκριμένο σκοπό και διέπεται από τους παρόντες Όρους, αυτή θα είναι οριστική μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα! 
www.fobosgas.com έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή και χωρίς την υποχρέωση να δώσει προειδοποίηση προς τους χρήστες.Ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλει την τιμή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παραγγελίας, ανεξαρτήτου εαν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από την ενημερωμένη. Σε περίπτωση που η παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί λόγου τεχνικών λαθών στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα,Η www.fobosgas.com δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της 
παραγγελίας και δεν οφείλει στον χρήστη οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση, εκτός από την επιστροφή, από την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών ή / και την εναπόθεσή από τον καταναλωτή σε ακυρώσεις παραγγελιών, αν υπάρχουν.
 
On-line αγορά της με πίστωση
- Κάθε χρήστης που επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος / και με πίστωση θα πρέπει να εφαρμόζεται μέσο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για δάνεια.
 
- Το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για ένα δάνειο το έχει μόνον ό χρήστης του οποίου η συγκεκριμένη online παραγγελία έναι με συνολική τιμή (εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής) ίση ή - μεγαλύτερη από 360 λέβα, ανεξάρτητα από τον αριθμό και την τιμή πώλησης μονάδας ή μονάδων σε απευθείας σύνδεση τα προϊόντα που καλύπτονται από τη σύμβαση.
 
- Η αίτηση διεξάγεται: μόνο (online) μέσω της ιστοσελίδας και μόνον από τον εγγεγραμμένο χρήστη του λογαριασμού στην fobosgas.com κάνοντας κλικ στο "πλήρωσε με Jetcredit" και στη συνέχεια ακολουθόντας τις κατάλληλες διαδικασίες.
 
- Οι όροι που ο χρήστης θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για ένα δάνειο καθορίζονται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα , σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Η www.fobosgas.com  δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη χρηματοδότηση της παραγγελίας, καθώς και οποιοδήποτε σχέση με το δανεισμό , (συμπεριλαμβανομένου αλλά δεν περιορίζεται )στον καθορισμό των όρων για την υποβολή αίτησης, έγκρισης ή την άρνηση δανεισμού , τους  όρους και τη διάρκεια του δανείου ή σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων - στην υποχρέωση που προβλέπεται από τον νόμο σχετικά με την επιβολή.Η www.fobosgas.com δεν αντιπροσωπεύει ή μεσολαβεί προς το όφελος καμίας εμπορικής τράπεζας.
 
- Παράδοση παραγγελίας με αγορά με δόσεις- εμπορευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται μόνο εφόσων Η www.fobosgas.com κοινοποιηθεί από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ότι ο υποψήφιος έχει εγκριθεί για την αγορά , με την επιφύλαξη για πίστωση του συνολικού ποσού της σύμβασης και εφόσων έχει η σύμβαση πίστωσης να υπογραφή από τον αιτούντα. Ο χρόνος παράδοσης είναι από 24 ώρες έως 7 ημέρες ημέρες  και αρχίζει από τη στιγμή που η  www.fobosgas.com λάβει κοινοποίηση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση και να συνδεθεί με τον υποψήφιο. Πριν από τη λήψη του ζητούμενου στοιχείου ο πελάτης υπογράφει την σύμβαση πίστωσης την δήλωση των προσωπικών δεδομένων και των πιστοποιητικών ασφάλισης σε περίπτωση που επιλέξατε πίστωση προστασίας.Ο δανειολήπτης προετοιμάζει εκ των προτέρων αντίγραφο της ταυτότητάς του, που λέει χειροποίητα από τον ίδιο" ακριβές αντίγραφο " και υπογραφή.Το αντίγραφο της ταυτότητας προσάγεται στο άτομο της μεταφορικής εταιρίας.    
- Παράδοση θα υλοποιηθεί με βάση τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο και αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση αποστολής - επίσημα ή την τρέχουσα διεύθυνση) που καθορίζεται από τον πελάτη στη σύμβαση πίστωσης. Παραλαβή των εμπορευμάτων γίνεται προσωπικά από το πρόσωπο που συνήψε σύμβαση πίστωσης, μετά την επαλήθευση της ταυτότητάς τους, παρουσιάζοντας ένα έγγραφο ταυτότητας.      
 
7. Παράδοση αγαθών που αγοράστηκαν 
 
Το χρονικό διάστημα παράδοσης των προϊόντων με προσαρμογή παράδωση στο σπίτι από 
24 ώρες μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας
μπορεί να παραταθεί στις διακοπές ή / και τα Σαββατοκύριακα και στη διάρκεια των εργάσιμων ημερών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η προθεσμία εντός της καθορισμένης προθεσμίας για την παράδοση ισχύει.Σε περίπτωση αλλαγής θα υπάρχει ενημέρωση από 
συνεργάτη μας.                                                        
 
Η παράδωση  παραγγελθέντων προϊόντων πραγματοποιείται κατά τρόπο που επιλέγει ο χρήστης, υπό αυτούς τους όρους.Η www.fobosgas.com διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τις προθεσμίες μέχρι επτά (7) ημέρες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στους χρήστες καθώς και για εκτεταμένες περιόδους άνω των επτά (7) ημερών με την συγκατάθεση του χρήστη.
Το κόστος αποστολής εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος των προϊόντων,την διεύθυνση
αποστολής και τον αριθμό των προϊόντων.
Καθώς κάνετε την παραγγελία σας από το online κατάστημα, θα δείτε ένα κενό πεδίο "Παρατηρήσεις". Στο πεδίο αυτό μπορείτε να καθορίσετε βολική για σας ημέρα παράδοσης και,εαν είναι δυνατόν από την πλευρά μας, θα συμμορφωθούμε με τις προτιμήσεις παράδοσης σας,σε τέτοια περίπτωση όμως θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως τον συνεργάτη μας.
Η www.fobosgas.com μπορεί να ζητήσει πρόσθετη επιβεβαίωση,μέσω τηλεφώνου,φαξ ή
e-mail για να τοποθετήσετε τις παραγγελίες. Εάν ο χρήστης αρνηθεί να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες από την www.fobosgas.com, η άρνηση της επιχορήγησης οδηγεί αυτόματα στην ακύρωση της παραγγελίας με ή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση στον χρήστη.
Κόστος παράδοσης υπολογίζεται αυτόματα από την αξία της παραγγελίας.
Η fobosgas.com δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση παραγγελίας,αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας παράδοσης courier ή / και λόγω των περιστάσεων πέρα από
την  www.fobosgas.com.
 
Μετά την παράδωση, τα προϊόντα θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά από το χρήστη ή / και εξουσιοδοτημένο άτομο. Κατά την εξέταση εάν προκείψουν εξωτερικά ορατά ελαττώματα / οποιαδήποτε ζημία,που εντοπίστηκε στην παράδοση, οι καταναλωτές θα πρέπει να υπογράψουν το πρωτόκολλο με την παρουσία της βλάβης της μεταφορικής εταιρείας/ courier και να κοινοποιεί αμέσως υπάλληλος από το on-line μαγαζί στο τηλ. +359 2 439 7080.
 
Μετά την αποδοχή της αποστολής από το χρήστη χωρίς παρατηρήσεις, οποιαδήποτε τύπου ή ισχυρισμός για εξωτερικά ορατά ελαττώματα είναι αβάσιμος και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να καλύπτεται.Σε τέτοια περίπτωση δεν θα πρέπει να συνταχθεί και να υπογραφεί το πρωτόκολλο με την παρουσία βλάβης της μεταφορικής εταιρείας / courier κατά την παραλαβή του αντικειμένου ή / και να κοινοποιήται αμέσως συνεργάτης του τμήματος του On-line
καταστήματος στο +359 2 439 7080.Ο χρήστης χάνει το δικαίωμα επιστροφής λόγου των προσδιοριζόμενων ορατών εξωτερικών ελαττωμάτων,σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης.
 
Όταν τα παραδιδόμενα αγαθά δεν φαίνονται να συνδέονται με την παραγγελία συγκεκριμένης αγοράς από το χρήστη (και αυτό μπορεί να ανιχνευθεί με μια απλή εξέταση των παραδιδόμενων αγαθών), ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να αντικατασταθεί η παραδοθούσα παραγγελία από μία αντίστοιχη που θα γείνει από τον ίδιο για την αγορά εμπορευμάτων εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση της αίτησης σε μέλος του τμήματος του On-line καταστήματος στο τηλ. +359 2 439 7080.
 
Η www.fobosgas.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την μεταφορική εταιρεία που πραγματοποιεί την παράδοση, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον χρήστη, εφ 'όσον αυτό δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο και το χρόνο παράδοσης.
 
Η www.fobosgas.com κάνει παραδόσεις από ανάδοχο / ους (ταχυμεταφορές) μόνο από την Βουλγαρία.
 
8.Πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών.
 
ο χρήστης κατατίθεται να καταβάλει πληρωμή μετρητών των παραγγελθέντων προϊόντων και υπηρεσιών,  κατά τη στιγμή/κατά την εκτέλεση  της παράδοσης από την www.fobosgas.com ή της  αναδόχου μεταφορικής που του προμηθεύει το σύνολο της αξίας των αγαθών που παρέχονται σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη παραγγελία . Σε περίπτωση που , εντός 7 ( επτά ) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης , ο χρήστης αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει τις αγορές αγαθών ,η www.fobosgas.com αναλαμβάνει να επιστρέψει μέρος ή το πλήρες ποσό που έχει κατατεθεί για την αγορά τους . Εάν ο χρήστης δεν έχει συνειδητοποιήσει το δικαίωμα να αποσυρθεί από την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών εντός της προαναφερθείσας περιόδου , ηwww.fobosgas.com θα μετατρέψει αυτόματα την κατάθεση ως πληρωμή της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών που ο χρήστης έχει παραγγείλει. 
 
Κατά την πληρωμή με τραπεζική μεταφορά ,ο χρήστης κάνει κατάθεση ποσού ίσο με την αξία των αγαθών που παρέχονται επιβεβαιωμένου της παραγγελίας στον τραπεζικό λογαριασμό της ηwww.fobosgas.com που αναφέρεται στην παραγόμενο τιμολόγιο και μόλις η κατάθεση επιβεβαιωθεί οτι παραλήφθει και ο τραπεζικός λογαριασμός πιστωθεί με το αντίστοιχο ποσό , η fobosgas . com θα εκτελέσει την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και υπηρεσιών . Σε περίπτωση που , εντός 7 ( επτά ) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης , ο καταναλωτής αρνείται εν μέρει ή όλα τα αγορασμένα αγαθά ,η  www.fobosgas.com αναλαμβάνει να επιστρέψει μέρος ή το πλήρες ποσό που έχει κατατεθεί για την αγορά τους . Εάν ο χρήστης δεν έχει συνειδητοποιήσει το δικαίωμα του να επιστρέψει τα αγαθά ή να αρνηθεί  υπηρεσία εντός της προαναφερθείσας περιόδου ,τότε η  www.fobosgas.com θα μετατρέψει αυτόματα την κατάθεση ως πληρωμή για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που ο χρήστης έχει παραγγείλει .
 
Κατά την πληρωμή μέσω εικονικού τερματικού ''POS'' ,ο χρήστης καταθέτει ένα ποσό ίσο με την αξία των αγαθών που παρέχονται για επιβεβαιωμένη παραγγελία μέσα από το εικονικό τερματικό ''POS''και η συναλλαγή επιβεβαιωθεί μόνο μετά την κατάθεση,τότε www.fobosgas.com θα εκτελέσει την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και υπηρεσιών . Σε περίπτωση που , εντός 7 ( επτά) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης , ο καταναλωτής αρνείται εν μέρει ή όλα τα αγορασμένα αγαθά ,η  www.fobosgas.com αναλαμβάνει να επιστρέψει μέρος ή το πλήρες ποσό που έχει κατατεθεί για την αγορά τους . Εάν ο χρήστης δεν έχει συνειδητοποιήσει το δικαίωμα του να επιστρέψει τα αγαθά ή να αρνηθεί  υπηρεσία εντός της προαναφερθείσας περιόδου ,τότε η  www.fobosgas.com θα μετατρέψει αυτόματα την κατάθεση ως πληρωμή για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που ο χρήστης έχει παραγγείλει.
 
9. Αποποίηση των αγορασμένων προϊόντων
 
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί και να ζητήσει την επιστροφή της αξίας των παραγγελθέντων ή  αγοραζόμενων αγαθών εντός επτά ( 7 ) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων στη διεύθυνση παράδοσης.Εφόσων ισχύει η περίπτωση που τα αγαθά διατηρούνται στο πακέτο τους ( το πακέτο αποστολής μπορεί να ανοίξει)και ο πλήρης εξοπλισμός και τα εμπορεύματα είναι με την μορφή με την οποία λαμβάνονται με τα συνοδευτικά έγγραφα ( τιμολόγιο και την κάρτα εγγύησης) και σύμφωνα με τους όρους του αρ. 55 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών .
Εάν είναι απαραίτητο , η επιστροφή των καταβληθέντων ποσών μέσω κάρτας θα εκτελεθούν από εμάς , χρησιμοποιώντας πίστωση συναλλαγής στην πιστωτική κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή.
 
10.Υπηρεσίες εγγύησης
 
Με κάθε παραγγελία των προϊόντων που υπόκεινται σε υπηρεσίες εγγύησης,η fobosgas.com εκδίδει και παρέχει στον χρήστη την κατάλληλη κάρτα εγγύησης συνοδεύομενη για τα εμπορεύματα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για την εμπορική εγγύηση.
 
Εάν το προϊόν δεν έχει εργοστασιακή εγγύηση είναι πιστοποιημένο με το τιμολόγιο.
 
Ο χρήστης δεν μπορεί να επικαλεστεί και να χάνει τα δικαιώματά του στα πλαίσια της εμπορικής εγγύησης όταν:
 
α)Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας εγγύησης ή / και τιμολογίου ή απόδειξης.
 
β)Σε προσπάθεια ή/και επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης/σέρβις.
 
γ)Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση.
 
δ)Σε περίπτωση παραβίασης της ακεραιότητας του προϊόντος.
 
ε)Σε περίπτωση χημικών, ηλεκτρικών ή / και άλλων επιδράσεων που δεν σχετίζονται με την κανονική λειτουργία του προϊόντος.
 
Η Παρεχόμενη εμπορική εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει τα εξαρτήματα του προϊόντος 
με περιορισμένο χρόνο ζωής όπως μπαταρίες, αναλώσιμα, κ.λπ.. Η υπηρεσία εγγύησης γίνεται μόνο σε κέντρα παροχής υπηρεσιών εγγύησης και μόνο εν παρουσία πλήρη αποδεικτικών χαρτιών και αξεσουάρ των προϊόντων.
 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα περιορίζονται σε εκείνες που αναφέρονται σε αυτήν (στον τομέα όροι και πληροφορίες) που παρέχονται χωρίς εγγυήσεις πέραν εκείνων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού στόχου. Οι υποχρεώσεις της www.fobosgas.com για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα διέπεται από τις αντίστοιχες συμφωνίες με τους εισαγωγείς ή / και διανομείς των προϊόντων.
(This site has been translated to English and Greek by Georgios Giaveris)
 
11. Άλλα
 
Η www.fobosgas.com έχει το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς ή ολοσχερώς τους όρους για την παροχή και παράδωση αγαθών, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτό το δικτυακό τόπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη.
 
Ερωτήσεις, έρευνες και συμβουλές για τους καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιηθούν on-line μέσω της ιστοσελίδας fobosgas.com μέσω φόρμας για ερωτήματα ή μέσω τηλεφώνου στο +359 2 439 7080, εντός ωρών εργασίας: από τις 9:00 έως 18:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 
Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις είναι δυνατόν να επικαιροποιούνται ανά πάσα στιγμή χωρίς την ανάγκη για προειδοποίηση προς τους χρήστες.Η www.fobosgas.com δεν ευθύνεται εάν οι χρήστες δεν γνώριζαν τις επόμενες ενημερώσεις που δημοσιεύονται στο Όροι και Προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα.
 
Όταν χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.fobosgas.com οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις  και ισχύουν για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες βάση νομοθεσίας της ΕΕ συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου.
 
Ο χρήστης συμφωνεί με τους ΌΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ(click)  στην fobosgas.com σε κάθε στοιχείο, σύνδεση ή κουμπί στην ιστοσελίδα του www.fobosgas.com, καθώς και στην σύνδεση με τους παρόντες Γενικούς Όρους και θεωρείται ότι είναι ενημερομένος με τους όρους και δέχεται και αναλαμβάνει να τους σέβεται. 
 
 

 

Scroll To Top