Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα!
BGN
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • TWD
 • THB
 • TRY
 • JPY
 • AED
 • EGP
 • MDL
 • RSD
 • UAH

Λογισμικά / Software

 Οι τρέχουσες εκδόσεις λογισμικού


Fobos                                       

 

Εκδοχή: 1.97.4.1244

Μέγεθος: 126.8 mb

Ημερομηνία: 28.02.2020

                             

συμβατό υλικό: όλα

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos NEXT          

 

Εκδοχή: 1.36.1.1144

Μέγεθος: 41.1 mb

Ημερομηνία: 16.01.2018

                             

συμβατό υλικό: HW 1.20 for 4, 6 cyl.; HW 2.50, 2.51 for 4 cyl.; HW 3.0 for 4, 8 cyl.; HW 10.1 for 4, 8 cyl.

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


 

Οι τρέχουσες εκδόσεις των οδηγών για το καλώδιο επικοινωνίας


FOBOS new comunication cabel          

 

Εκδοχή: 0.75.5.1080 

Μέγεθος: 565 kb    

Ημερομηνία:23.04.2015

                             

 

Τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης για το νέο καλώδιο επικοινωνίας ECU μοντέλο USB-FOBOS

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


FOBOS adapter USB-COM          

OS: Windows XP/Windows Vista / Windows 7

Εκδοχή: 0.75.5.1080 

Μέγεθος: 2.2 mb    

Ημερομηνία:04.05.2012 г. 

                             

 

Λειτουργικό σύστημα:: Windows XP/Windows Vista / Windows 7

Τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης για το νέο καλώδιο επικοινωνίας ECU μοντέλο USB-FOBOS 32/64 bit

PL -2303

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


FOBOS adapter USB-COM          

OS: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP

Εκδοχή: 0.75.5.1080 

Μέγεθος: 1.9 mb    

Ημερομηνία:04.05.2012 г. 

                             

 

Λειτουργικό σύστημα:: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP

Τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης για το νέο καλώδιο επικοινωνίας ECU μοντέλο USB-FOBOS 32/64 bit

PL -2303

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


 

 

Οδηγοί Ιστορία για καλώδιο επικοινωνίας


FOBOS new comunication cabel          

 

Εκδοχή: 0.75.5.1080 

Μέγεθος: 565 kb    

Ημερομηνία:23.04.2015

                             

                             

Τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης για το νέο καλώδιο επικοινωνίας ECU μοντέλο USB-FOBOS

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


FOBOS comunication cabel          

 

Εκδοχή: 0.75.5.1080 

Μέγεθος: 843 kb    

Ημερομηνία:04.05.2012 г.

                             

 

Τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης για το νέο καλώδιο επικοινωνίας ECU μοντέλο USB-FOBOS

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


FOBOS adapter USB-COM          

OS: Windows XP/Windows Vista / Windows 7

Εκδοχή: 0.75.5.1080 

Μέγεθος: 1.9 mb    

Ημερομηνία:04.05.2012 г. 

                             

 

Λειτουργικό σύστημα:: Windows XP/Windows Vista / Windows 7

Τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης για το νέο καλώδιο επικοινωνίας ECU μοντέλο USB-FOBOS 32/64 bit

PL -2303

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


FOBOS adapter USB-COM          

OS: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP

Εκδοχή: 0.75.5.1080 

Μέγεθος: 2.2 mb    

Ημερομηνία:04.05.2012 г. 

                             

 

Λειτουργικό σύστημα:: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP

Τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης για το νέο καλώδιο επικοινωνίας ECU μοντέλο USB-FOBOS 32/64 bit

PL -2303

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


 

 

Η ιστορία των εκδόσεων λογισμικού και αλλαγές


Fobos Gas                                       

 

Εκδοχή: 1.97.1.1244

Μέγεθος: 126.8 mb

Ημερομηνία: 28.02.2020

                             

συμβατό υλικό: όλα

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.

Fobos Gas                                       

 

Εκδοχή: 1.97.1.1241

Μέγεθος: 126.4 mb

Ημερομηνία: 19.04.2019

                             

συμβατό υλικό: όλα

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas                                       

 

Εκδοχή: 1.97.1.1239

Μέγεθος: 126.4 mb

Ημερομηνία: 26.02.2019

                             

συμβατό υλικό: όλα

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Έκδοση FobosGas-1.97.1.1240 "Αποφεύγει" ένα πρόβλημα με το πρόβλημα οδήγησης FTDI 32-bit (Windows 7) για μια εικονική θύρα COM! Για το λόγο αυτό, όταν βρίσκεται ένα τσιπ FTDI, χρησιμοποιείται με οδηγούς άμεσης πρόσβασης και όχι ως εικονικό COM!

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas                                       

 

Εκδοχή: 1.97.1.1238

Μέγεθος: 123 mb

Ημερομηνία: 16.01.2018

                             

συμβατό υλικό: όλα

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos NEXT          

 

Εκδοχή: 1.36.1.1144

Μέγεθος: 41.1 mb

Ημερομηνία: 16.01.2018

                             

συμβατό υλικό: HW 1.20 for 4, 6 cyl.; HW 2.50, 2.51 for 4 cyl.; HW 3.0 for 4, 8 cyl.; HW 10.1 for 4, 8 cyl.

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.95.1.1235 

Μέγεθος: 116.4 mb    

Ημερομηνία: 29.05.2017 

                             

συμβατό υλικό: όλα

Amendmends:

Added support on Bluetooth cabel.

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.91.1.1232 

Μέγεθος: 116.4 mb    

Ημερομηνία: 10.04.2017 

                             

συμβατό υλικό: όλα

Amendmends:

Added support for a new combined sensor: "5-T-MAPGAS 12v Fujikura"

Added four new indicators in the main form for the following cases:

   Further injection;

   Sensitivity filter for further injection;

   Enrichment filter in acceleration;

Gasoline added

Added 'Parasitic additional injection filter' to 'Injection strategies' in 'Additional' settings;

Automatic update system is completely revised with the possibility to add new addresses, names and passwords in encrypted form;

Possibility to update the firmware of the communication USB cable;

Firmware updates of gas controllers:

   Fobos1+R 1.10 - 1.24.1.095;

   Fobos4R 2.5x - 1.24.1.045;

   Fobos5 3.00 - 1.24.1.096;

   Fobos5RL 1.2x/1.3x - 1.26.1.098

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos NEXT          

 

Εκδοχή: 1.31.2.1135 

Μέγεθος:  33.4 mb    

Ημερομηνία: 19.09.2016 

                             

συμβατό υλικό: HW 1.20 for 4, 6 cyl.; HW 2.50, 2.51 for 4 cyl.; HW 3.0 for 4, 8 cyl.; HW 10.1 for 4, 8 cyl.

Upon correction of the coefficients in the table default mode is "Addition" (instead of "Replace");

In the form of oscilloscope а function is added to restore the original scale;

Sensor elements information is corrected of the sensor TECMAPGAS-400400-12-A (Fobos-PGAS instead Fobos-P9400);

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.73.1.1223 

Μέγεθος:  30.7 mb    

Ημερομηνία: 19.09.2016 

                             

συμβατό υλικό: όλα

Added versions for Fobos-5RL (1.25) and Fobos-4R (1.23), which provides an option for variable threshold input circuit for measuring revolutions;

Added a message box for waiting at a relatively continuous update configuration (inactive graphical interface when changing the engine type of "atmosphere" to "turbo" and vice versa)

Upon correction of the coefficients in the table the default mode is "Addition" (instead of "Replace");

Switching over gasoline after certain injection times in table and configuring running on GASOLINE outside the table is possible only for versions that support it (versions lower than 1.20); in the new versions (1.20 and higher) it can be done by "Advanced-> Protection > Working at high revolutions";

Scale of the function for co-injection of gas and petrol is updated automatically in case of a specified nominal working pressure;

In the oscilloscope a function is added in order to restore the original scale;

Version 1.23 of the firmware for Fobos-5 was replaced as there was a problem with the synchronization of data between the gas controller and the program;

The information on the sensing elements of the sensor TECMAPGAS-400400-12-A (Fobos-PGAS instead Fobos-P9400);

A bug is fixed regarding the conversion of products from FobosNext in FobosGas for some controllers programmed with an alternative version of the bootloader;

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos NEXT          

 

Εκδοχή: 1.31.1.1134 

Μέγεθος:  55.5 mb    

Ημερομηνία: 29.07.2016 

                             

συμβατό υλικό: HW 1.20 for 4, 6 cyl.; HW 2.50, 2.51 for 4 cyl.; HW 3.0 for 4, 8 cyl.; HW 10.1 for 4, 8 cyl.

Προστέθηκε υποστήριξη για αισθητήρα TECMAPGAS-400400 έως 12-A;

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.70.1.1217 

Μέγεθος:  132.7 mb    

Ημερομηνία: 29.07.2016 

                             

Προστέθηκε υποστήριξη για αισθητήρα TECMAPGAS-400400 έως 12-A;

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos NEXT          

 

Εκδοχή: 1.30.1.1133 

Μέγεθος:  55.7 mb    

Ημερομηνία: 28.07.2016 

                             

συμβατό υλικό: HW 1.20 for 4, 6 cyl.; HW 2.50, 2.51 for 4 cyl.; HW 3.0 for 4, 8 cyl.; HW 10.1 for 4, 8 cyl.

Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά την εκκίνηση του φυσικού αερίου σε Fobos-4R hw ver. 2.5x (το πρόβλημα είναι η απώλεια της εξουσίας του διακόπτη αερίου σε περίπτωση σήματος "ACC")

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.70.1.1216 

Μέγεθος:  132.7 mb    

Ημερομηνία: 28.07.2016 

                             

Ο συντελεστής μετάδοσης κατά τη μέτρηση της ταχύτητας είναι ενεργό και χρησιμοποιώντας πρώτη πηγή μπεκ;

Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά την εκκίνηση του φυσικού αερίου σε Fobos-4R hw ver. 2.5x (το πρόβλημα είναι η απώλεια της εξουσίας του διακόπτη αερίου σε περίπτωση σήματος "ACC")

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos NEXT          

 

Εκδοχή: 1.21.1.1130 

Μέγεθος:  32.9 mb    

Ημερομηνία: 08.07.2016 

                             

συμβατό υλικό: HW 1.20 for 4, 6 cyl.; HW 2.50, 2.51 for 4 cyl.; HW 3.0 for 4, 8 cyl.; HW 10.1 for 4, 8 cyl.

Προστέθηκε υποστήριξη για τη διαχείριση της συμπεριφοράς της βαλβίδας αερίου δεύτερη έξοδο

βελτιωμένη διάγνωση των μπεκ αερίου;

Διορθώθηκε πρόβλημα με αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας ρελαντί (παρασιτικά περιστροφή των μπεκ αερίου με τη βενζίνη, η οποία οδήγησε σε «μεταφορά» των κυλίνδρων μεταξύ τραπεζών κινητήρα!)

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.61.1.1211 

Μέγεθος:  110.3 mb    

Ημερομηνία: 08.07.2016 

                             

Προστέθηκε υποστήριξη για τη διαχείριση της συμπεριφοράς της δεύτερης βαλβίδας αερίου εξόδου, εάν είναι διαθέσιμη στην έκδοση υλικού;

βελτιωμένη διάγνωση των μπεκ αερίου;

Fixed bug στη μείωση της πίεσης στην έξοδο του εξατμιστή κατά την έξοδο CUT-OFF (Fobos-5RL και Fobos-4R) (πρόβλημα φαίνεται στο Acura MDX);

Διορθώθηκε πρόβλημα με αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας ρελαντί (παρασιτικά περιστροφή των μπεκ αερίου με τη βενζίνη, η οποία οδήγησε σε «μεταφορά» των κυλίνδρων μεταξύ τραπεζών κινητήρα!)

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos NEXT          

 

Εκδοχή: 1.21.1.1128 

Μέγεθος:  30.9 mb    

Ημερομηνία: 01.06.2016 

                             

συμβατό υλικό: HW 1.20 for 4, 6 cyl.; HW 2.50, 2.51 for 4 cyl.; HW 3.0 for 4, 8 cyl.; HW 10.1 for 4, 8 cyl.

Διορθώθηκε το πρόβλημα με μια σειρά κλίμακας στην επιλογή διαμόρφωσης ΧΑΡΤΗΣ TURBO;

Συμβατό με όλα τα κλωνοποιημένα συστήματα - AGR, MegaJet, Alfatronic κλπ

οριστικοποίηση υποστήριξη για Fobos-5 RL (διάδοχος του Fobos-2)

 

This version changed the concept of support for languages such mechanism for generating / testing and adding is as follows:

1. Start the program;

2. Go to page "Advanced Settings";

3. From the drop down menu "Current language" you can select main language for example "Bulgarian"

4. In the drop-down menu for "Template Language" choose the language you want to add such support, for example ‘Macedonian’;

5. By clicking on "Create a template XML file" file is created in a specific directory of ($ (Install_Dir) \ XMLFiles), which is used as a template and contains strings from the base language;;

6. Close the program;

7. Translating strings in the file template from the base language of the new language - in the case of a Bulgarian Macedonia and the file is copied to the directory from which it was taken - $ (Install_Dir) \ XMLFiles;

8. The next time you start the program support the new language must be available;

9. Looking size and placement of the strings in the program and make necessary changes / cuts;

10. Support the new language can be included in the program as a separate file, which carries a certain risk or this file is automatically converted to us and is included in the program's resources to avoid possible deletion or modification!

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.60.1.1210 

Μέγεθος:  105 mb    

Ημερομηνία: 22.06.2016 

                             

Διορθώθηκε το πρόβλημα με το κουμπί επαναφοράς κατά την ημερομηνία εγκατάστασης και τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά την έναρξη λειτουργίας του διοικητικού mode;

Εκδόσεις του firmware, το οποίο έχει ένα πρόβλημα με δυναμική ανάμειξη των καυσίμων και εναλλακτικών τρόπων αερίου ("Οικονομική", "Turbo") αντικαθίστανται με σωστές;

Οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες για την αναβάθμιση των ελεγκτών του φυσικού αερίου;

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.53.2.1207 

Μέγεθος:  109.6 mb    

Ημερομηνία: 01.06.2016 

                             

Διορθώθηκε το πρόβλημα με μια σειρά κλίμακας στην επιλογή διαμόρφωσης ΧΑΡΤΗΣ TURBO

Συμβατό με όλα τα κλωνοποιημένα συστήματα - AGR, MegaJet, Alfatronic κλπ

οριστικοποίηση υποστήριξη για Fobos-5 RL (διάδοχος του Fobos-2)

 

This version changed the concept of support for languages such mechanism for generating / testing and adding is as follows:

1. Start the program;

2. Go to page "Advanced Settings";

3. From the drop down menu "Current language" you can select main language for example "Bulgarian"

4. In the drop-down menu for "Template Language" choose the language you want to add such support, for example ‘Macedonian’;

5. By clicking on "Create a template XML file" file is created in a specific directory of ($ (Install_Dir) \ XMLFiles), which is used as a template and contains strings from the base language;;

6. Close the program;

7. Translating strings in the file template from the base language of the new language - in the case of a Bulgarian Macedonia and the file is copied to the directory from which it was taken - $ (Install_Dir) \ XMLFiles;

8. The next time you start the program support the new language must be available;

9. Looking size and placement of the strings in the program and make necessary changes / cuts;

10. Support the new language can be included in the program as a separate file, which carries a certain risk or this file is automatically converted to us and is included in the program's resources to avoid possible deletion or modification!

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos NEXT          

 

Εκδοχή: 1.21.1.1127 

Μέγεθος:  30.8 mb    

Ημερομηνία: 17.05.2016 

                             

Διορθώθηκε το πρόβλημα με την επικοινωνία RSK καλώδιο USB για Windows 10

Προστέθηκε υποστήριξη για το νέο προϊόν - την έγχυση φυσικού αερίου Fobos-5L (2x24pin)

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.53.1.1206 

Μέγεθος:  109.4 mb    

Ημερομηνία: 17.05.2016 

                             

Διορθώθηκε το πρόβλημα με την επικοινωνία RSK καλώδιο USB για Windows 10

Προστέθηκε υποστήριξη για το νέο προϊόν - την έγχυση φυσικού αερίου Fobos-5L (2x24pin)

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Now

 

Εκδοχή: 1.20.1.1124 

Μέγεθος:  31 mb    

Ημερομηνία: 20.04.2016 

                             

FΔιορθώνει όλα τα γνωστά προβλήματα.

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.52.2.1205 

Μέγεθος:  104 mb    

Ημερομηνία: 20.04.2016 

                             

Fixed a problem with communication RSK USB cables under Windows 10;

Added support for new product - gas injection Fobos-5L (2x24pin);

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

Тест версия

Εκδοχή: 1.20.2.1202 

Μέγεθος:  109.2 mb    

Ημερομηνία: 11.11.2015 

                             

In the installation fixed the known bugs at the moment:

Registering points table

Corrected behavior in the preparatory phase of firmware version 1.20

- archive resources of the installation version 1.20.1.81 e replaced with 1.20.1.82 for Fobos-1R + and Fobos-5

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.10.2.1199 

Μέγεθος:  103.3 mb    

Ημερομηνία: 11.11.2015 

                             

 

Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.20.1.1200 

Μέγεθος:  103 mb    

Ημερομηνία: 20.10.2015 

                             

Amendments made in the current version:

FobosGas (sw ver. 1.20 / fw ver. 1.20)

Added support for firmware version 1.20, which includes:

Protocol and OBD-II status indication in the field with the status of the gas controller;

Collecting information for the gasoline card of the vehicle (collecting points) while working on GASOLINE and GAS;

Enhanced and expanded injection type configuration - concurrently and sequentially;

Improved measurement of revolutions;

The auxiliary gasoline injection was changed and the load is now determined by the petrol injection times and revolutions rather than the value of the MAP sensor as in the previous versions;

A split-fuel gas and gasoline injection (Split Fuel) is added, with the maximum share of gasoline being 25%;

Enhanced and expanded oscilloscope functionality;

Increased reliability when updating firmware and recording settings;

Bug fixing

Run in administrative mode to fix filesystem problems;

Improved button behavior - Restore communication when a connection problem occurs.

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.10.2.1196 

Μέγεθος:  4.9 mb    

Ημερομηνία: 12.03.2015 

                             

                             

Program

The "Threshold Ratio" parameter in the OBD field is now correctly displayed;

Added support for Barracuda injectors and support for Romano injectors has been restored;

Fixed problem with sliders of "ECONOMIC" and "TOURBO" modes”;

The problem with the table of the autonomous system has been fixed;

Problem permanent increase of memory usage is fixed;

Bug fix: When the connection to the controller is terminated, a command is sent to synchronize the configurations in the operational and permanent memory.

 

Firmware

The program offers firmware upgrade to the next version in which it is:

It has been eliminated the failure associated with the not-turning-on of the programmable output when configured to control the petrol pump in the event of a hidden switching to GASOLINE;

For OBD-II (Fobos-5 и Fobos-1+) systems is offered ver.1.16, in which the bugs are fixed with OBD protocol 9141-2 with two modules - BMW with automatic transmission.

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 1.1.4.1171 

Μέγεθος:  8.2 mb    

Ημερομηνία: 09.05.2014 

                             

                             

Interface

In Quick configuration Wizard:

Actual pressure and temperature sensors are separated into a separate group and are displayed at the top of the list;

Pictures are added for almost all gas injectors and the image is synchronized with the selection of an injector from the list;

The selection of the revolution signal is reduced to three autonomous options - Coil / Low signal / 1st injector;

Selecting a level sensor is done by buttons with the image of the corresponding sensor; The possibilities at this stage are three: 0-90Ohm, AEB 806, None (X);

Replacing the firmware

The bookmark for saving the current configuration has been replaced by two mutually exclusive options - Save Current Configuration and Default Configuration

Setup

Large digit OBD-II trim fields are added above the table / graph;

The table and graph adds the possibility of configuring a gasoline auxiliary injection;

The button for automatic calculation of the adjustment of the gas injectors is hidden;

Diagnostics

The button test controls (LEDs and zoomer) are not displayed in the peripheral test format, provided the gas injection has a common line for diagnosis and connection with the button (Fobos-2, Fobos-4, Fobos-5);

The evaluation of the supply voltage value (5V or 12V) is done depending on the hardware specification (in previous versions it was assumed that the sensor voltage is always 5.0V);

Configuration

The "Pre-Injection" function is only visible for CNG;

The "Preparatory phase" function is visible only for LPG;

The duration of the gas injection time for all functions requiring it is automatically set at 85% of the minimum time of the gas injector (3.2 / 3.8 = 0.85); This is done by setting the type of gas injectors or by changing the mentioned parameter;

The value of the pulse-free timeout when selecting a source of a revolution signal from the specialized input is changed from 5.0s to 1.0s

For all temperature sensors, the value of the thermoregulator at 25 ° C is displayed in square brackets - e.g. “Fobos-T740429 [2.2kΩ]”;

Check for swapped cables function requires upgrading and at this point the activation button is hidden

Advanced

The set of parameter sets with "protective" gasoline injection times are only visible when selecting a table; (Moving them to the table at this point is rather labor-intensive; the table is having invisible features related to support for test versions or potential ones such as collecting points on GASOLINE and GAS on a table and a setup similar to BRC)

The impulse processing function for extra injection with separate coefficients is off

Possible options are:

Ignoring or processing according to the table / chart as all other impulses;

 

The duration of the gas injection time for all functions that require it is automatically set at 85% of the minimum time of the selected gas injector;

The auxiliary injection of GASOLINE is moved;

Firmware (ver. 1.04 за Fobos-4 and ver. 1.14 for all other products)

Prohibition of switching off the level indicator while hidden pass on GASOLINE when using the comfort function;

Modify the function of the OBD-II correction as follows:

The parameter "Threshold Ratio" is added and the "Null trim below the threshold". The action of the function is as follows. The action of the function is as follows. At engine revolutions lower than the “Threshold Ratio” parameter, the gas trim renewal is discontinued as the way it works depends on the check mark in "Null trim below the threshold". If the check mark is not enabled, the gas trim preserves its value while the revolutions are below the set threshold. If the check mark is 'on', then the gas trim is smoothly aiming at 0.0% while the revolutions are below the threshold.

 

Change in the way of starting on GAS

All parameters and system behavior when starting on GAS repeat the functionality of AEB systems. A check mark is added for start up on GAS when warm engine. It is possible to start up on GAS directly on a cold engine by pressing and holding the button at startup, but this is only available a limited number of times set by the installer, with a maximum of 255 (as in AEB). Once the set number has been reached, the direct start on GAS on a cold engine becomes impossible! An error is only recorded when starting at a temperature lower than the temperature of a "warm" engine.

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas

 

Εκδοχή: 0.83.2.1154 

Μέγεθος:  18 mb    

 

                             

                             

Updated the parameters of added gas injectors;

Updated scripts in Greek;

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


Fobos Gas          

 

Εκδοχή: 0.83.01.1153 

Μέγεθος:  18 mb   

 

                             

                             

Updated firmware for all OBD-II systems, in which:

- SO14230-4 (5 BAUDS) - filter information only engine ECU when there are more than one controller diagnostics - this is the problem that was observed in VW Phaeton;

- ISO15765-4 (11-bit CAN) – similarly - only analyze the response of the controller engine - Mazda-6 with automatic transmission.

Added support for Italian and Russian.

 

Еάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο ξεκίνημα του Software αυτόματα γίνεται έλεγχος για νέες ενημερώσεις.

Απαιτήσεις του συστήματος

Λειτουργικό σύστημα: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows VIsta / Windows 7

ογισμικό για τον επαναπρογραμματισμό του καλωδίου επικοινωνίας για να λειτουργεί με τα Windows 8 μπορείτε να το κατεβάσετε απόε εδώe, και η περιγραφή από εδώe.


                                                                                                                                                               

                             

 

 

 

 

 

Scroll To Top