Добре дошли в нашия магазин!
Продукти

0

Основни правила и условия

 


 

 

Основни правила и условия

 

 

 

Условия за пазаруване

 

Условия за плащане с карта                           

Формуляр рекламации           


 
Тези правила и условия се отнасят до използването на уебсайта www.fobosgas.com, управляван от Фобос Газ ООД.
 
Цените, посочени в сайта са в лева с ДДС.
 
 
1. Конфиденциалност на данните
 
Фобос Газ ООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт. Фобос Газ ООД е вписан в регистъра на администратори на лични данни.
 
2. Съгласие за покупка
 
Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Фобос Газ ООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Фобос Газ ООД и натискане на бутона „Финализирай поръчката“. Приемайки общите условия, потребителят декларира, че е прочел и се е запознал с допълнителните материали и документация, прилежащи към съответния продукт в онлайн магазина, гаранционни условия и особености в гаранционната политика.
 
3. Стартиране на поръчка
 
Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.
 
Доставката на поръчания продукт до посочен от клиента адрес в България, ще бъде извършена в срок до 2 работни дни от потвърждаване на поръчката за налични продукти. Потвърждаването на поръчката става чрез отговор на телефонно обаждане или e-mail. Посоченият срок е валиден в случай на плащане чрез наложен платеж (в брой на куриера при извършване на доставката) и след получаване на плащането по банков път. Поръчки, направени след 15 ч. ще е възможно да бъдат обработвани през следващия работен ден.
 
Доставката се извършва чрез куриерска компания Спиди или Еконт.
 
4. Промяна или отказ от поръчка
 
Клиентът има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на потвърждаването й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.
 
5. Проследяване на пратка
 
Фобос Газ ООД се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания Фобос Газ ООД се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба от страна на куриерската компания Фобос Газ ООД се задължава да изпрати повторно пратката.
 
6. Получаване на пратка 
 
Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка или от най-близкия офис на куриерската фирма.
 
7. Отказ от получаване на пратка
 
Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на 15 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи Фобос Газ ООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, да не са монтирани, за компютрите да не е инсталиран софтуер и зададена дата на инсталация, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват компоненти от стоката. При отказ, моля свържете се с нас по удобен за вас начин на: КОНТАКТИ
 
Фобос Газ ООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 50.
 
8. Гаранционни условия и рекламация 
 
Търговската гаранция от онлайн магазин www.fobosgas.com се предоставя от Фобос Газ ООД. Предявяване на рекламации може да направите на: РЕКЛАМАЦИИ или в търговските обекти на компанията. Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в раздела в гаранционната карта и важи при монтирането му в оторизиран сервиз. Като трябва да предоставите документ за произход, фактура или касова бележка както и фактури или касова бележка за извършения монтаж в оторизиран сервиз. Търговската гаранция обхваща територията на Република България и/или други държави в случаите, когато това е изрично упоменато в описанието или гаранционната карта на модела. В случаите, в които продукта няма гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на продукта в получено от клиента електронно писмо, потвърждаващо поръчка в онлайн магазина. За начална дата на търговската гаранция се счита предоставен фискален бон и/или фактура, удостоверяващи договора за продажба и се отнася само за фабрични дефекти.
 
Търговската гаранция не влияе на правата на потребителите, произлизащи от ЗЗП: (чл. 112-115):

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.
 
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Всички прилежащи аксесоари са в пълна комплектация и състояние като при покупката. Потребителят да е предоставил на Фобос Газ ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка.
 
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Фобос Газ ООД не по-късно от 15 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Фобос Газ ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Фобос Газ ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
 
Газови Компютри:
• Не можете да върнете продукта, ако е с активиран първоначална дата на инсталация.
 
Правото на отказ от договор от разстояние не важи например за:
• стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани
 
Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите ТУК.
 
Гаранционните условия важат на територията на България с изключение на случаите, в които е изрично упоменато, че продуктът притежава международна гаранция и нейния период на давност.
 
Рекламацията се предявява пред служител на Фобос Газ ООД или пред упълномощено от него лице.
 
Рекламации относно закупени от Фобос Газ ООД стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал. 2 от ЗЗП.
 
9. Поддръжка
 
 
Почистване или несъответствия на работата на газови инжектори, клапан или изпарител вследствие на мръсна газ не се смятат за гаранционни. Намокряне или механични повреди по корпуса на газовия компютър не са включени в гаранцията.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).