Добре дошли в нашия магазин!
BGN
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • JPY
 • AED
 • EGP
 • MDL
 • RSD
 • UAH
Е-магазин

0

Начало Газови инжекционни системи с монтаж Газова инжекционна система Gascontrol 5 (NEXT) OBD II за 4-цилиндров двигател от 220 до 249кс с монтаж

Газова инжекционна система Gascontrol 5 (NEXT) OBD II за 4-цилиндров двигател от 220 до 249кс с монтаж

Каталожна цена:   932.22лв.       (-10 %)

Последно поколение, бюджетен клас газова инжекционна система, създадена за автомобили, произведени след 2000 година, за чиито собственици икономията е приоритет.

 • висок клас електроника с корекции по OBD протокол
 • бюджетен клас алтернативни механични компоненти
 • бюджетен клас алтернативни газови инжектори
 • включени само сертифицирани компоненти

  ИЗВЕСТИЕ ЗА ЦЕНА       ЗАПИТВАНЕ

Цена онлайн: 839.00лв.
Разположение на двигателя: Избор на бутилка: Избор на калъф за резервна гума: Избор на устройство за пълнене: Избор на система за предпазване на клапаните: Желая системата да бъде монтирана във фирмен сервиз: Желая системата да бъде монтирана в град:

Цената включва:

 
•  Висок клас газов компютър - Gascontrol 5 (NEXT)
•  Интелигентен превключвател газ-бензин - Gascontrol
•  Кабелен сноп Gascontrol 5 с конектори - FCI и TE
•  Сензори за налягане, M.A.P. и температура
•  Филтър за изпарена газ.
•  Инжекторна рейка Albien или Gascontrol
•  Изпарител Ultragas SGI Reducer Type Compact.
•  Нивомер - Mimgas/Feroni
•  Маркучи за изпарена газ - Noax
•  Маркучи за вода - Noax
•  Термопластична тръба
•  Крепежни елементи за стягане - Gufero
•  Цилиндрична бутилка до 40 литра
•  Сензор за нивото на газта в бутилката
•  Професионален монтаж и настройкa
•  Гаранция двe години за електрониката.
•  Гаранция една година или 30 000км на механичните компоненти*
 
* Пълната гаранция може да бъде достигната при спазване на
   сервизните интервали и гаранционни условия.
Допълнително можете да изберете
Цилиндрична бутилка от 40л. до 60л.: + 20.00лв.
Цилиндрична бутилка от 60л. до 90л.: + 60.00лв.
Tороидална бутилка до 47л.: + 70.00лв.
Tороидална бутилка от 47л. до 60л.: + 80.00лв.
Tороидална бутилка от 60л. до 70л.: + 100.00лв.

2 двойки инжектори (тип Боксер) + 40.00лв.

Мобилно зарядно устройство в капачката на резервоара: + 25.00лв.

Механична система за предпазване на клапаните V-lube: + 96.00лв.
Електронна система за предпазване на клапаните V-lube: + 298.00лв.

*За някои автомобили са необходими между 1 и 3 часа допълнителен труд, който се определя след оглед на автомобила и се заплаща допълнително.

*Фирма Фобос запазва правото си да променя част от компонентите в газовата инжекционна система.

 

 

 

"Фобос" гарантира, че Вашата газова инжекционна система е без материални и производствени дефекти в рамките на гаранционния период. Стандартната гаранция на Вашата газова инжекциона система Gascontrol е 2 години или 30 000 км., в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.

 

 

 

Гарантираният пробег на използваните консумативи е:

 

 30 000 км, или две години за газовата инжекторна рейка, в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.

 30 000 км. или две години за редуктора, в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.

една година за комбинирания сензор.

*(този период зависи от естественото износвате на материалите и гаранцията, предлагана от производителите на съответните консумативи)

 

Гаранционни условия:

 

 Пълната гаранция се поема само и единствено от сервиза или организацията, извършила монтажа.

▪ Пълната гаранция може да бъде постигната, когато клиента е спазил всички условия, свързани с техническото обслужване и правилната експлоатация на газовата система.  

 

В гаранционния период сервизната организация, извършила монтажа ще поправи или подмени безплатно всеки дефектирал компонент, открит по Вашата газова инжекционна система, който е обект на гаранция, ако са спазени всички гаранционни условия. При ремонт на компонент от Вашата газова инжекционна система, гаранцията на ремонтирания/новия компонент се приравнява към общата гаранция на системата.


 В случай на гаранционна претенция, сервизната организация, извършила монтажа и "Фобос" , ще вземат предвид следните фактори, които може да повлияят за уважаването на претенцията Ви за рекламация.

 

 Спазване на схемата за гаранционна поддръжка на Вашата газова инжекционна система.

 Използване само на оригинални консумативи при обслужването на Вашата газова инжекционна система.

 Дефекти, свързани пряко и непряко с ремонтни дейности, извършени в неоторизиран сервиз.

*(единствено сервизната организация, извършила монтажа може да ви препоръча сервиз за поддръжка извън неговата организация )

 Всякакви неоторизирани модификации или изменения на газовата инжекционна система.

 Дефекти, причинени от използването на компоненти и консумативи, които не са по спецификациите на оригиналните комплектации и аксесоари, одобрени от „Фобос Aвто” ООД.


 "Фобос" може да не признае гаранция на вашата газова инжекционна система ако:

 

 Вашият сервизен специалист я е окомплектовал с компоненти, различни от одобрените от "Фобос" и публкувани на информациония сайт на фирмата.

▪ При възникнали дефекти, дължащи се на небрежност, неправилна поддръжка или използване на газовата инжекционна система по начин, различен от посочения в ръководството за експлоатация.

 При възникнали дефекти, причинени от природни бедствия, пожар, катастрофи, кражби и вторични последствия, дължащи се на тези събития.

 При възникнали дефекти, причинени от пълно или частично потапяне във вода.

 При възникнали дефекти и задръствания, причинени от газ, не e отговаряща по качество и съдържание на БДС.

 При възникнали дефекти, причинени от захранващо напрежение над 16 волта.

 Гаранцията не покрива:

 

 Цената на стандартното обслужване и на консумативите.

 Разходи по транспортиране, комуникации, хотел, храна и др., възникнали поради повреда в гаранциония срок.

 Компенсации за загуба на време и търговски загуби или наем през периода на ремонта.

 

"Фобос" си запазва правото да взема решения за обхвата и начина на ремонт. Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, остават собственост на "Фобос". Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, се покриват от гаранцията, но за остатъка от гаранционния период.

 

 

„Фобос ”  си запазва правото да взема решения за обхвата и начина на ремонт.

Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, остават собственост на

„Фобос” . Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период,

се покриват от гаранцията, но за остатъка от гаранционния период.

 


 Гаранционно обслужване:

 

Собственикът е длъжен:

 

 Клиента е длъжен да спазва схемата за гаранционно обслужване и да посещава сервиза, инсталирал газовата инжекционна система на всеки 10 000 км. за техническо обслужване или на всеки 12 месеца- което настъпи първо.

 Редовната поддръжка е необходима, за да осигури надеждност и дълъг живот на Вашата газова инжекционна система.

 Редовната поддръжка също така намалява общите разходи за сервизиране и ремонти.

▪ Всяка поддръжка или ремонт от неоторизирано лице или сервиз, извън сервизната организация, извършила монтажа може да доведе до невалидност на гаранцията.

 

Задължения на собственика относно техническото обслужване:

 

 Да гарантира поддържането на газовата инжекционна система в съответствие с изискванията, посочени в сервизната книга.

 Да спазва сервизните интервали за подмяна на консумативи и почистване на инжекторите, посочени в сервизната книга.

Да следи за коректно попълване на данните в сервизната книга от сервизната организация, извършила монтажа, доказващи извършените технически обслужвания.

▪ Да уведоми  своевременно сервизната организация, извършила монтажа за всеки забелязан проблем в газовата инжекционна система, който е обект на гаранционните условия.

 Да носи сервизната книга при всяко посещение при сервизната организация, извършила монтажа.

 

Сервизната организация, извършила монтажа се задължава:

 

 Да информира клиента за гаранционните условия.

 Подробно да инструктира за начина на работа с газовата система.

 Подробно да обясни задълженията на собственика за поддръжка и сервиз на газовата система.

 Да извърши всички гаранционни и извънгаранционни ремонти в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на приемане на рекламацията от сервизната организация.

 Да извърши всички гаранционни и извънгаранционни ремонти с оригинални компоненти.

 Да осигури, безплатно за клиента, необходимите ремонти при всяка доказана повреда или дефект, покривани от гаранцията на газовата система.

 

Техническо обслужване

 

Tехническото обслужване на 10 000 км включва :

▪ Смяна на Филтър за изпарена газ.

▪ Смяна на Филтър за течна газ.

▪ Проверка за херметичност.

▪ Проверка състоянието на газовите маркучите и съединения.

▪ Проверка състоянието на водните маркучи и съединения.

▪ Проверка състоянието на инжекторната рейка

▪ Проверка състоянието и налягането на газта в изпарител

▪ Актуализация на софтуера при необходимост.

▪ Нулиране на инспекцията.

 

За правилна работа на Газовите инжектори се налага почистване на инжекторната рейка със срециализирана течност и апаратура на всеки 20 000 км.

На всеки 30 000 км се налага смяна на буталата на газовете инжектори или смяна на инжекторната рейка, ако е настъпило естествено износване.

(цената на нова рейка е много близка до цената на ремонта и се препоръчва смяна на инжекторната рейка)

За правилна работа на газовия изпарител се препоръчва на всеки 30 000 км или 2 години почистване и смяна на мембрани или смяна на самия изпарител, ако е настъпило естествено износване.

(цената на нов изпарител е много близка до цената на ремонта и се препоръчва смяна на изпарителя)

От съображения за сигурност на всеки пет години се изисква смяна на газовата бутилка или проверка на дефектоскопия.

 

 • Създадена за нови автомобили или такива произведени след 2006, подходяща за всички автомобили:
  Да
 • Създадена за автомобили произведени след 2006, за чиито собственици ниската цена е приоритет:
  Да
 • Бюджетен клас газов компютър с корекции по OBD протокол:
  Да
 • Водонепропусклива и херметично изолирана композитна кутия:
  Да
 • OBD II интегриран модул за самонастройка, диагностика и триене на грешки:
  Да
 • Ново поколение микропроцесор за автомобилна употреба NEC с висока производителност и вграден CAN контролер:
  Да
 • Иновативен самоадаптивен алгоритъм за контрол и настройка FOBOS:
  Да
 • Превключване на бензиновите инжектори чрез релета и транзистори:
  Да
 • Пълна автодиагностика и регистриране на грешки в газовия компютър, откриване грешки при монтажа:
  Да
 • Възможност за свързване на два компютъра за поддръжка на 16 цил. двигатели:
  Да
 • Възможност за допълнително впръскване на бензин при работа на газ:
  Да
 • Поддръжка на Renix, Valvetronic и Wankel двигатели:
  Да
 • Съвместим с външен OBD II модул Scantool:
  Да
 • Бюджетен клас механични компоненти:
  Да
 • Турски сензор за нивото на газта в бутилката:
  Да
 • Турски маркучи за газ и вода:
  Да
 • Термопластична тръба:
  Да
 • Гаранционно обслужване две години или 30 000 км:
  Да

Нови продукти

 • Цилиндрична бутилка за пропан бутан МСМ 360/30 -690mm- 60 л.

  Цилиндрична бутилка за пропан бутан МСМ 360/30 -690mm- 60 л.

  -10%
  Цена онлайн: 121.50лв.
  Цена в магазин/сервиз: 135.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена онлайн: 121.50лв.
  Цена в магазин/сервиз: 135.00лв.
  Отстъпка: 13.50лв. (10.00%)
 • Комуникационен кабел BRC ( оригинален )

  Комуникационен кабел BRC ( оригинален )

  -10%
  Цена онлайн: 99.00лв.
  Цена в магазин/сервиз: 110.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена онлайн: 99.00лв.
  Цена в магазин/сервиз: 110.00лв.
  Отстъпка: 11.00лв. (10.00%)
 • Маркуч изпарена газ Noax Ø19

  Маркуч изпарена газ Noax Ø19

  -10%
  Цена онлайн: 7.92лв.
  Цена в магазин/сервиз: 8.80лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена онлайн: 7.92лв.
  Цена в магазин/сервиз: 8.80лв.
  Отстъпка: 0.88лв. (10.00%)
 • Филгър LOVATO FSU PT12 S/MAP

  Филгър LOVATO FSU PT12 S/MAP

  -10%
  Цена онлайн: 117.00лв.
  Цена в магазин/сервиз: 130.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена онлайн: 117.00лв.
  Цена в магазин/сервиз: 130.00лв.
  Отстъпка: 13.00лв. (10.00%)
 • Редуктор (изпарител) LPG BRC AT90E електрически 180 kW

  Редуктор (изпарител) LPG BRC AT90E електрически 180 kW

  -10%
  Цена онлайн: 157.50лв.
  Цена в магазин/сервиз: 175.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена онлайн: 157.50лв.
  Цена в магазин/сервиз: 175.00лв.
  Отстъпка: 17.50лв. (10.00%)

Най - продавани